Podział majątku

Kancelaria AD LEGIS oferuje kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw z zakresu  podziału majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa Podział majątku stanowiącego dorobek którego małżonkowie dorobili się w czasie trwania ustawowej wspólności małżeńskiej
może nastąpić w drodze 
umowy stron lub w wyniku wyroku sądowego.

Spadek prawnik Kraków

W zakresie umownego podziału majątku oferujemy:

 • doradztwo
 • sporządzanie omów podziału majątku ,
 • prowadzenie negocjacji 
 • ustalanie zasad zobowiązań typu np. rozliczeń kredytowych
 • współpracę z Kancelarią notarialną sporządzającą podział majątku

Nasi Prawnicy posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klienta również w sprawach o ustalenie wielkości udziałów
w majątku wspólnym małżonków gdzie oferujemy:

 • doradztwo
 • planowanie strategii postępowania
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentację Klientów podczas rozpraw i posiedzeń sądowych 
 • Reprezentację przed sądami wszystkich instancji, oraz przed Sądem Najwyższym   
 • Rozliczanie nakładu z majątku odrębnego na wspólny jak również nakładu z majątku wspólnego na odrębny
  Spadek prawnik Kraków

 

Spadek prawnik Kraków